logo
 
?

помидор слот

( ), , (), (), (), (), (), (), ( -), , -1 , -1 (), , , , (), (), -1 , , , , (), ( /), , , , , , , ( -), ( - ), ( - ), , -1 , -2 , , , , , , , , ( -), , , , , , , -2 , -3 , , , , , , , , , , , , ( -), , , ( -), , ( -), 9, 13, ( -), , , , , , -1 , , ( -), , 2-, , , , , , , , (), (), (), (), ( ), (), (), ( - ), (), , -1 , -2 , -2 (), -3 (), , , , , , (), (), ( - ), -1 , -2 , -3 , , , , , -2 , , , , , , , , , , , , (), ( ( /)), (), (), (), (), (), -1 , -2 (), -2 ( - ), -2 (), - , , , , , (), , , , , , , , , -2 , , (), -2 , -2 , -3 , , , , , , , , , , -2 , , , , , , , , (), (), (), (), (), (), (), (), (), ( - ), (-), (), (), (), (), -1 , -2 , -4 , , , (), ( - ), (), ( - ), -1 , -2 , , , , , , , , (), (), ( -), ( - ), -1 , -2 ( -), -3 ( -), , -2 , -37 , , , , , (), (), (), ( -), (), , , , , , , -1 , , -2 , , -10 , , , , , , , , , -1 , , -1 , -2 , , , , , , (), (), (), (), ( -), (), -1 , -2 , -2 ( -), - , - , , -1 , -2 , , , , , , , , , , , , -1, -1 , -2, , , (), ( - ), -2 , , ( - ), -1 , -1 , -2 , -3 , , ( -), , -1 , -2 , , ( -), , , , , , , , , -1 , , , , , , , , , , , , , , , ( -), -2 , , , , , , , , ( -), , , , , , , , ( -), -1 , -2 , -2 ( -), , , , , , -2 , , ( -), , -2 , -90 , - , , , , , ( -), , , , , , , , , , , (), ( /), , ( -), ( -), , , ( -), , , , , , , - , , ( ), ( ), , , , , , , , (), , , , ( -), , ( -), -1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 , , , , , , , , -1 , , , ( -), ( /), , , , , (), (), -2 , -3 , -5 , - , , -1 , , , , , , , , , , , ( -), , , , , ( ), ( -), , -1 , -1 (), -2 , -2 , -2 (), -3 , -3 (), , , , , , -1, -2, -, , , , -1, -1 , , (), ( -), -2 , , , ( -), (), , , , (), (), (), (), (), (), ( -), , , ( -), , , , , , , , , , -2 , , ( - ), ( - ), , , ( -), , , , -, , , -2 , , , , , -, -, , ( -), , , , , , -93 , , , , (), (), (), (), (), , , , ( -), , , , , , , , , , ( - ), ( - ), , , , , , , (), -2 , , , , , , , , , , , , , , -2 , , , , , , -5 , , , (), (), (, ( /), -1 , -1 (), -1 ( - ), -2 , -2 ( -), -31 , -5 , - , , , , , , , , ( -), , , , , -1 , -2 , , , , , , , -1 , , , , ( -), , , , , , , , , -1 (), -2 , -3 , , , , , , , -2 , -4 , , , ( -), , , , , , , , , , , , ( -), -6 , , ( -), -2 , ( -), , , ( -), , , , , , , , ( -), , , , , , , , - , , , , , , , -- , -, - , , , , ( /), ( /), , , , , , , , , , -1 , , , , , , , , , , ( -), , , , ( -), , , , , , , , , , , ( -), , , , , (), (), -1 , -2 , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), ( -), , , , , 12 , , , , (), -2 , , , , ( -), , , , , , , , ( -), , ( -), , -2 , , (), (), -1 , -2 , , , , ( -), , -, , (), , , , , , , , , , ( -), (), -2 ( -), -3 , , , , , ( -), , , , , , (), (), , , , -1, -1 , -2 , - , , , , , , , , , , , , -2 , , , , ( -), , , , , , , , (), ( ), (), ( -), (), , -2 , , , , , , , , , , , , , , , -2 , , , , , , (), (), , , (), ( ), -2 , , ( -), , , -1 , -2 , , , , , , , , , ( ), (), , , , , ( -), , , , -3, -4, , , , , , , ( -), , , ( -), , , ( -), , , , , , , , , , ( - ), ( - ), , -2 , -5 , -6 , ( -), , , ( -), , , , , , ( -), , ( -), , , , , ( -), -1 , -2 , , -1 , -2 , , , , , , (), (), -1 , , , , , , , , , , -2 , , ( 1-), (), (), (), (), -1 (), -2 , -2 ( -), -3 , -5 , , -2 , , , -2 , , , , , -110 , ( -), -2 , , (), (), ( -), -1 , , , , , , -2 , , , , , , , , ( -), , , , , , , , -1 , -2 , , , , , , , , (), , ( -), , ( - ), (), , , , , , ( -), , , , , , , , -1 , -2 , , , , , , , , (), , ( -), , ( - ), (), , , , , , , , , , , , , 7 , (), (), (), (), , -2 , , ( -), , , , , , , -1 , , , , , , , , , ( -), , ( -), , -1 , -3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), ( /), , -1 , - , , , , , , , , , , , , - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), (), (), (), (), (-), , , (), (), -1 , -2 , -2 , -3 , -6 , -7 , - , , () , (), (), , , , -1 , -2 ( ), -2 (), -3 , , , , , , , , , ( -), , , (), (), , , -2 , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , ( /), , , , -1 , , , , , , , (), (), (), - , , , 1- , 2- , 3- , 4- , , , , ( /), / 63708 , , , , , ( /), , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , -2 , , - , - , - , - , , , - , , , -5 , (), (), , , , , (), (), (), (), (), -2 , -3 , -3 , -3 , - , (), (), , , , , , , , , , - , , , , (), (), , -1 , -3 , , , -, , , , , , ( -), -1 , (), (), (), (), , -1 , -2 , , , , , , ( -), , -1 , , , ( -), , , , , , , , , , (), (), (-), -1 , -2 , -3 , - , -1 , -2 , , , , , , (), (), ( -), , , , , , , , -1 , , ( -), , , , , -12 , -8 , -9 , , ( -), , , -2 , , , , , , , , , ( -), -2, , , , , , , , , , -7 , -91 , -92 , , , , , , , , , -2 , (), (), (), , , , ( /), ( /), ( -), 5-, , -5 , -7 , - , , , , , , -2 , , , , , , , -1 (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -2 , -3 , -4 , , , -3 , , , , , , , , , -83 , -2 , , , , , , , , , , -19 , , , , , -1 , , (), (), , , , , -1 , , , - , , , ( -), -1 , -2 , , , , , (), (), (), (), (), (), (), (), (), (-), , -1 , -2 , -5 , , -2 , , , , , , (), (), -1 ( -), , , ( -), , (), (), (), ( -), (), -2 , -2 ( -), , , ( /), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , -1 , -2 , , , ( -), , , , ( /), ( /), , -1 , , , , , , , , , , , , -1, -2, , , , ( -), , -2 , , , , , , , , , (), (), , -1 , -5 , , , , (), (), (), , -1 , -3 , -8 , , (), (), , , , , , , , -1 , , , , (), (), (), -2 , -3 , , , , , , , , , , , -1 , -2 , , , , -90 , , , , ( -), , , , , ( -), , , , , , , , , , , ( /), ( -), , , , , ( -), , , , (), (), (), , , ( -), ( -), , (), (), , , , - , , , , , , , , , , , ( ( /)), (), , -2 , , ( /), ( /), ( /), , , (), (), (), (), , -2 , (), (), , -4 , , ( ( /)), (), - , , , , , , - , , , , -2 , -2 , , , -2 , -3 , , , , , , , , - , -1 , , -2 , , , ( -), , (), (), , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 , , , (), (), , , , , , ( -), , -1 , -2 , -3 , (), (), , , , , -2 , , , , -2, , (), (-2), , , , , , , , , , , -2 , , , , , , , -2 , , , , , ( -), (), (), (), , , , , -3 , , , -2 , -94 , , , , , -1 , -2 , ( -), , , , , ( /), ( -), , , , ., , -2 , , , , , , , , , , , , , - , , , , , , , , , , ( /), ( /), , , ( /), , , , , , , , , , ( -), , , , , , -1 , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), (), ( -), ( ), -3 , -5 , -6 , , , , , , , , , (), (), , , , , (), (), (), (), , -1 , -1 , , , , , , , , (), (), , , , (), (), , -1 , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , -2, , , -3 , ( -), , -2, (), (), (-2), -1 , , , -, ( -), , ( -), , -1 , ( -), ( -), , , , , , (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), , , , , , , -2 , ( -), , , , , , , , , , -1, -2, , , , ( -), , , , , ( -), , , , , , , , , , , (), (), (), (), (), , -1 , -2 , , , , , , , , , (), (), (), , -1 , , , , , , , , -2 , , , 2 , , , , , , , , , , (), (), , , -2 , , , , , , , , (), (), , ( -), ( ), (), , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , -, , , -2 , -2 , - , , , , , ( -), - , , , (), ( -), (), -2 , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , 1- , 2- , 2- , 3- , , -1 , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -2 , -3 , -4 , , (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), ( ), (), -1 , -1 (), -1 (), -2 , -2 (), -2 (), -2000 , -3 , - , , , , , -2 , , , , -1 , -/ , (), (), -2 , , , , -17 , -3 , , , , , , , , , -1 , , , , ( -), , (), (), , , , , , , (), (), (), , , , , , ( -), - , -, , , ( /), , , -94 , , , , , , , , , ( -), , , , , ( /), ( /), , , , , -, , -, , , , , ( - ), ( - ), - , -3 , -6 , , -9, , , , , , , , -90 , -93 , , , ( /), , , , , , , , , , (), (), , , , , -1 , -2 , , , -2 , , , , , , , -1 , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , / , , , , , ( -), , , , (), (), (), (), (), -1 , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 , -2 , -3 , , , - , , , (), ( -), , , -2 , ( -), , (), , , , , , , , , , , , , -1 , -2 , -3 , -4 , -5 , -6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 , , , , , , , , , , -9 , , , , , , , , , , (), ( -), (), , -2 , - , , , , (), (), (), ( ( /)), (), (), (), ( ), , -89 , , , , , , -99, .

( ), , , , , , -2 , ( -), ( -), -2 ( -), -3 ( -), , , , , , , , , -1 , -2 , , , , 2 , , , , , , , .., , , , , , , , ( -), -1 , -2 , -3 , , , , , ( -), , -1 , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ) , , (), (), (), (), (), , , , ( -), , , , , -2 , - , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , (), ( -), (), -1 , , -1 , , , ( -), , , , , -2 , , , -2 , , , , , , , ( -), , , , -1 , -2 , , , , ( -), -1 , -2 , -3 , ( -), , , , ( -), , -2 , , ( /), ( /), ( /), ( /), ( ), (), ( ( /)), ( ( /)), (), , , ( -), , , , , , , , , , , , , -2 , , ( ), , , , , , , , , , -8, , , , -2 , , , , -2 , , , , , , , , , , , -2, , , , , , , , , , , , , ( -), , -, - , -1 , -2 , , , , (), (), , , (), (), (), (), (), -2 , , , , , , ( -), , , , , (), (), (), , -14 , ..

, , , , , , , , , , , -3 , , -5, -5, , , , , , , , - , , , -2 , , -1 , -2 , -3 , -4 , , , , (), (), -1 , , , , , , , , , (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), , ( -), -1 , -2 , -2 (), -2 (), -2 ( -), -28 , -3 , , , , , , , (), - , , , , , (), (), (), (), , -2 , -1 , -2 , -3 , ( -), , , , , , -1 , -2 , -3 , -4 , , , , ( -), , , , ( -), ( -), , , , , , -2 , , , , , , (), -1 , -93 , , (), (), , , , , -2 , , , , , , , , , , (), ( ), -2 , , , 2 , , , , , , , , ( -), , , -1 , , , , , , , , (), , ( -), ( -), , , , , 1 , , , , , -2 , , ( -), , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , , ( ), ( -), -1 , , , , (), (), ( ), (), ( ), ( - ), (), , -1 , -2 , , , (), ( -), ( /), , , , , , , -1 , -2 , - , , , , (), (), (), ( ), -1 , -3 , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , , , , , , ( -), -10 , -2 , -20 , , , , , -2 , , , , , , , , ( -), , , , , ( -), , ( /), ( /), (- /), ( - ), ( - ), ( -), ( -), , , -, , , , , -3 , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , 50- , , , , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , , , - , , , , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , ( - ), ( - ), ( - ), , , -2 , -3 , , , , , , ( -), , , -2 , , , , , , , ( -), , , , , , , (), (), , , , , -2 , , , ( -), , , , ( - ), , , , -1 , , , , , , , , ( -), , , - , --2 , , (), (), , , , , @ , @ , -1 , -2 , -3 , -9, , , , , , -2 , , , -2 , , -1 , , , , , , , , ( -), , , , (), (), (), , , , , ( - ), ( - ), , , , , , , -1, -2, , , , -1 , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , ( -), , , , , , , , , ( -), -2 , , ( -), ( -), , , , , , , -2, , , , , , , , -2, , , ( - ), ( - ), , , , , , , , , , -2 , -3 , , , , , , , , , , , , -3 , , , , , , , , , , , (), , , , , , , -2 , , , , , , , ( -), -, , , , ( -), , , , , , , , , -1 , , , , , ( /), ( /), , , , , (), ( -), , , , , , , , , , , ( -), , -2 , , ( -), ( -), ( - ), ( -), , , , ( -), , ( -), , , , , , -1 , ( -), , ( -), , ( /), ( /), , , , , , , 7 , , , (), (), (), (), ( -), (), , -3 , -7 , , -2 , , -2 , , , , , (), ( -), (), , , , , , , (), ( ), (), (), (), ( ), ( -), , -2 , , , , , , , , , , - , , , , , (), ( -), (), , , , , -2 , , , , , , , , , ( -), , , ( -), - , , , , , , , , , -1 , -2 , , , , ( -), , , -1 , -2 , -4 , , , , (), (), (), -2 , , - , -2 , , -2 , , ( -), ( - ), ( - ), -2 , -3 , , , ( /), ( /), , , -2 , -89 , , , , , , , , -2 , , -2 , -3 , -4 , , , , , , (), ( ), (), ( ), ( - ), , -1 , -2 , -3 , , - , , - , , ( -), , , , , -95 , ( -), , , (), , , , , , , , ( -), ( -), , , , , , , , , , , , , ( /), ( - ), , , , , , , -2 , , , , , , , , -, , , , , , ( - ), ( - ), -2 , -3 , , -2 , , , -1 , , -14 , , , ( -), , ( -), , , , , , -1 , -10 , -2 , -2 , -4 , -5 , -6 , -7 , -7 , -8 , -9 , , , (), (), (), (), (), (), , , -2 , ( -), , , , , -2 , , , , , ( ( /)), (), ( (- /)), (), (), -2 , , -, , , , , , , , , (), (), ( -), , , , -1 , -10 , -11 , -12 , -13 , -14 , -15 , -16 , -17 , -2 , -3 , -4 , -4 (), -4 (), -5 , -6 , -7 , -7 , -8 , -9 , , , , , , ( -), ( -), , (), (), (), (), (), (), (), ( - ), -1 , -2 , ( -), -1, , , , , , , , , , , , , , , , -2 , , , , (), ( ), ( -), -2007 , , , , -1 , , ( -), , , , , , , , ( -), (), , , ( ), -1 , , -1 , -2 , -3 , , -2 , -2 , , - , , , , , ( -), , , (), , , -1 , -2 , ( -), , , , -9 , , - , , , , , , , , , , , -6 , , , , , , , , , -1 , -2 , , , - , , , , , , ( -), , , , , , -1 , ( /), ( /), , , , , (), (), (), (), (), ( -), (), , -1 , -2 , -3 , , ( /), , , , -1 , -2 , , ( -), , , , , , ( -), ( -), -4 , , , ( -), , -2 , , , , , -2 , , , , , -2 , , , ( -), , , (), -2 , -5 , , (), (), (), , -1 , -2 , -2 ( -), -3 , -4 , , , -2 , -, , , , ( -), , , , , , -, , , , , , , , , ( - ), ( /), , , , , , , , , , , , - , , , , , , ( - ), ( - ), ( - ), , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , -2 , -3 , , , , -3 , , , , , -2 , , , , ..

(, , , , , -, , , , , , , , , , , , , , 1-, 2-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, -, -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) (, , , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (46 , (), , , , , () (), , (), , (), (), , , (), ( /) (), (), , , , , , , , (), (), , , , , , (), , (), (), , , (), (), (), , (), , , , , (), (), , (), (), , , , , (), , , , , , () (), (), (), , (), , , (), , , (), (), , , , (), (), , , , (), , , (), , , , (), , (), , (), , (), , , ) (40- , 50 , 50 , 55 , , , , , (), , , - , - (), (), (), -2 ( -), -3 , , (), (), (), -1 , -34 , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , -2 , , , , , ( -), , , , -2 , , ( -), , , , , -1 , -2 , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , ( ), , -3 , , , , , , , , -2 , , , -2 , , ( -), ( -), , , , , , , ( -), , , ( ), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), , -2 , -3 , -3 , -4 (), - , , (), (), (), (), , -2 , , , ( ), (), , , , , , , , , , ( /), ( /), , , , ( -), , , , ( /), , , , -1 , , , -1 , , , , , -2 , -3 , , , , ( ), , , , , , , , , , (), (), , , ( -), , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , , -, , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , ( ), , - , , , , , , , , , , -1 , -2 , , , , -2 , , , , , , , (), (), , , (), , , (), (), (), ( ), ( - ), (), -1 , -2 , -3 , -4 , -5 , -6 , -7 , - , , , , , , (), (), (), (), (), (), , -1 , -2 , , , , (), (), , , , C , , , , , , , , -2 , , , , -3 , , , , , ( /), ( /), , , , (), -91 , , , , , , , , , , , , -1 (), -1 (), , , , , - , , , , , (), (), (), (), (), (), -1 , -2 , , , , , ( ), , , ( -), , , ( /), ( /), , , , (), , , , , , , , , , , , , , ( -2), , , , , , ( -), , , -, , , , , , , , , ( -), , , ( /), -23 , , , -2 , ( -), , , , , , , , , , , ( /), ( /), , , , , , , , , , , ( /), ( /), , , , , , , , , , , , , , , , ( -), ( -), , , , , ( /), ( /), , , , , , , , , -2, , (), , , , , , (), (), (), , -2 , -2 (), -3 , -67 , , , , (), , ( -), , ( -), (), ( ), , , , (), (), (), , , -1 , ( -), , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , -13 , , , , , ( ), , -2 , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , (), , , , (), , , , , , , , , , , -1 , -2 , -3 , , , ( ), (), , -2 , , (), (), (), ( 4), , -2 , , ( -), , , , (), (), (), , , -1 , -6 , - , , , (), (), , -1 , , , , , , , -2 , , , , , , , , , -1 , -2 , , , , , -1 , , , , , , , ( ), , ( -), , , , , -4 , , , , , -2 , , , , , ( -), , , , , , , , -2 , -2 , -3 , , , , , , , , (), , , , , , , , , , -2 , , , (), ( -), -2 , , , , (), (), (), , , , , , , , , , , -2 , , , , , , , , -2 , , (), (), (), (), -2 , , , , , , , , , , ( -), , , , -2 , , , , -2 , -3 , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , ( ), , , ( -), , , , , , , , , , , , , -2 , ( ), , ( ), , , , , ( ), , , , -1 , -2 (), -2 (), , , , , ( -), , , ( ), , , , , , ( -), , ( ), , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , (), , , ( ), , ( /), ( /), , -1 , -2 , , , , ( /), ( /), , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , ( -), , , , , , , , -2 , -3 , , (), , , ( ), , , , , , , ( -), , , , (), (), (), (), (), -2 , , , ( -), , , (), (), (), (), (), -2 , -3 , -58 , , , , ( ), , ( -), (), , , , , -2 , , -2 , , -1 , -2 , -1 (), -1 (), -3 , , , , , , , , ( ), , , , , , (), , , , (), ( ), , , , -3 , , , , , , (), ( ), (), (), (), -1 , -2 , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , -2 , -3 , , , , , , , ( ), , , , , , -2 , , , , , -, , , , ( ), , , , , ( -), -2 , , , (), (), (), , , , , ( -), -03 , -2 , - , , , , -2 , , , (), -3 , , , ( ), -1 , -2 , -2 ( ), , , -1 , -2 (), -3 (), -5 , , , , , , (), (), (), (), (), (), (), -3 , , , , , , , , , , (), , - , , -2 , , ( ), , ( ), , ( ), , ( -), {5, -1 , , , -2 , -2, , , , , ( ), -1 , ( /), ( /), ( /), , , , , -2 , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , , , , (), , ( ), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), , ( -), -2 (), -3 , -37 , -6 , -91 , , , , (), , , , ( -), , -4 , -89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , -2 ( ), , , , , , , , ( ), , -, - , , , , ( /), , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , -1 , -5 , , , , , , , - , , , , ( /), ( /), ( /), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , (), , , , , , ( -), , , , , , , , , , , -2 , , , -1 , , , , , , , , , , (), -1 , , ( -), , ( -), -2, , , , , , , -2 , , , (), -36 , , , , , , ( ), , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , -3 , - , , , -2 , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , ( -), , , ( -), , , , ( - ), , , , , , , , , , -2 , , , (), (), , , , , ( ), , , , ( -), , ( /), ( /), , , , , (), -1, , , -1 , -3 , ( ), ( -), , , , , (), , , (), (), ( ), , -2 , -3 , - , , , ( ), (), (), (), (), (), -1 , , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), ( -), , -2 , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , -2 , -3 , , , , , ( ), , , , , , (), (), (), (), (), -1 , -2 , , -1 , , -, , , , , , (), (), (), (), (), (), ( -), -1 , -2 , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), (), (), (), (), (), , -1 , -2 , -3 , -4 , -43 , , -2 , , (), (), (), -1 , -2 , , , -, , (), (), (), (), (), (), , , (), , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), (), (), (), (), , (), (), , , , , , , , , -1 , -2 , , (-), (), ( ), , , (), (), , ( ), , , (), ( ), -1 , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , (), (), , , , (), (), (), (), (), , , , , , - , (), (), , , , -2 (), , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , - , , , , , (), , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , -1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 , -2 , -5 , , , - , ( ), , , , , , (), , , , , , , ( ), , , , , , , , ( -), , , , , ( ), , , , , , (), (), , , , , , -, -, - , - , -, -, , , , , ( -), , (), (), , , , , , ( /), ( /), , , , , , , (), , , , , , (), (), , , , , , , , , , , , , ( ), (), (), (), (), (), (), (), (), -3 , , , , , ( ), , ( ), , , , , , , , -1 , , , , , , , , -1 , , -1 , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , -2 , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 ( ), -2 ( ), , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , (), (), , , , ( ), , , , , -3 , , , , , , , (), (), -, , , , , , , , ( -), , -1 , , , , , , -21 , -22 , , , , , , , , , , , , ( ), ( ), , , (), (), -2 , , , , , , , -2 , , , -1, -2, , , , , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 , -2 , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( - ), , , , , -2 , ( ), , , ( ), ( ), , , , , , , -2 , , -2 , , , , -2 , , , , , , (), (), ( ), , , , , , , , , , ( ), , (), , , , , , , , , , -2 , , , , , , , (), , (), (), -1 , -2 , , -2000 , , (), (), , , , , , ( -), , , , (), -2 , , , , (), (), , , , , , , (), (), , -2 , , (), , , , , , ( ), , , ( -), , , (), , , , , , , , ( -), , , -2 , ) (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (.), , , , , , , -, -, , , , , , -, -, -, -, , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, -, , , , , , -, -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), ( - ), ( - ), -1, -2, , , , , , (), (), (), , -1 , -2 , -3 ( -), , , ( -), , ( -), , , , , , , -1 , , , , , , , -2 , , , ( -), , , , ( -), , , , , ( -), , , , , , , , , -2 , , , , , 1-, 1- , 2-, , , , , , , , - , , , -2 , -3 , , , , , ( -), -1 , -2 , , , , , , , , -1 , , -1 , , ( -), , , , , -1 , -2 , , , , , ( -), , , , , , , -2 , , ( -), , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 , -2 , , , , , , , ( -), , -2 , , , , , -2 , , , ( -), , , , , , , , , , , (), (), (), (), (), (), (), (), , -1 , -2 , -3 , , , , (), ( -), (), -1 , , , , , , (), , , ( -), , , , , , ( -), ( -), , , , , ( -), , (), ( /), , , , , , ( -), , , , , , , , , , -1 , , , -, , , , , , , -1 , -2 , -3 , , , , , , ( -), , , , -2, , , , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , ( -), , ( -), , -, , , , ( -), , , , , , , , , , , , , ( -), ( -), ( -), -2 , ( -), , , ( -), , -, , -2 , , -1 , -3 , , - , ( -), , , , , , -2 , , , , , , , , , , ( -), , , , , -2 , ( -), , , , ( -), , -2 , , ( -), -2 , ( -), , , , , (), (), (), -2 , , , , (), (), ( ), (), (), (), ( -), (), , -1 , -1 , -3 , -4 , -4 , - , , ( -), , , ( -), , , (), (), ( -), , -1 , -2 , , , , , -3 , , , (), , , ( -), -1 , , , (), (), , ( -), , , , , , -2 , -1 , -2 , , , , , , -1 , ( -), , , -1 , , , , , , , , -1 , -2 , -, - , ( -), , ( -), , , ( -), -1 , -2 , -2 , (), , , (), -1 , -1 , -2 , -2 (), -2 , , , , -1 , , , , -1 , - , , , , (), ( -), (), , , , , , , , , , , , , , ( -), , , , ( -), , , , , ( -), , , , ( -), , , , (), (), (), -1 , -2 , -3 , -5 , , , , , , , , , , , , ( -), , -, , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , ( ), , , , , , ( /), ( /), ( /), ( -), ( /), , ( -), , -1 , -2 , ( -), , -2 , , , , 1 , , , , -1 , , , , , , , -1 , , , -2 , , , -2 , , ( - ), , , , , , , , , , , , , ( -), , , , , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , -, , -, , , , , , ( -), , , ( -), , , ..



WMV1, WMV2, WMV3, 720*480, MSAudio1, MSAudio2, MSAudio3 ( 48000 , 16 ) wmv, 720*480, wma. Nuvi 3490LT , , , , , , , , -2, -3, , , , , , , -1 , , , , , , , -2, , -2, , , , , , , , , , , , , , , - , , , , , 2 , -, , , , , , , , , -3, , -2 , -3 , -1, -2, , , , , , , , , , , , , , , , , -2, , , , , , , , 4-5 , , , , -2, -1 , -2 , , , -2 , , , , , , ) , , , -3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - , , , -3 , , , , (), , , , , -1 , (), , , , , , -2 , , , , -2 , , , , , , , , , , , , , , -2 , , -1 , , , , , , , , , , , , , , , , -2 , , , , , , , , , , , , 1- ( ), 1- ( ), ( ), ( ), 2 ( ), , , , , , , ( ), , ( ), ( ), ( ), , ( ), -1 , -2 ( ), , ( ), ( ), , , , , , , (), , ( -), ( ), ( ), , , , , , ( ), -2 ( ), ( ), , , , , ( ), , , ( ), , ( ), , , , , , , ( ), , ( ), , , , , ( ), , , ( ), -2 , -2 ( ), ( ), ( ), (), , , , -1, , -1 ( ), -2 ( ), -3 ( ), , , ( ), ( ), -2 , -2 ( ), , , ( ), ( ), -2 ( ), - ( ), , ( ), , , , , ( ), , , . ( ), ( ), ( ), , ( ), , (), , , , , , ( ), , , , , , , , , , (), , ( ), , , -2 ( ), (), (), ( -), , , ( ), , , , , ( ), - ( ), ( ), , , , , ( ), , , (), ( ), ( ), -1 ( ), -2 ( ), ( ), -2 , , , , ( ), , , , , , , . ( ), ( ), , ( ), , -1 , -1 ( ), -2 ( ), , ( ), ( ), -2 ( ), , , ( ), -2, , , , , , (), , ( ), , , , ( ), , ( ), ( ), -1 ( ), -1 ( ), -2 ( ), ( ), , , , , , , -4, , ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), , ( ), , ( ), -1 ( ), , (), , , ( ), , , , ( ), 30 (), 40 ( ), 50 (), 50 (), 55 (), 2 (), , - , , ( -), (), (), (), (), (), - (), ( ), (), (), (), ( ), (), ( ), ( - ), (), (), (), (ϸ), ( -), , (), (), (), , ( ), (), (), -- (), (), (), ( ), , (), -2 (), (), , (), (), , ( ), (), , (), -29 (), (), (), -1 (), ( -), 1-, -3, (), (), -1 (), , (), -1 (), ( ), -2 ( ), (), (), ( ), ( ), (), (), (), (), , , (), , -3 , , (), -2 ( ), , (), (), (), (), (), , -1 (), -2 (), - (), -16 (), (), (), (), (), (), (), (-), (), ( ), (), (), -1 (), -1 (), -1 (), -2 (), -2 (), -2 ( ), -2 ( ), -291 (), -3 (), -354 (), -4 (), -5 (252- ), -6 (), - , --1 , , (), (), (), (), (), ( ), (), (), (), (), (), -2 (), (), ( ), (), ( -), , , - , 2- , (), (), (), ( ), (), -1 (), -2 (), -3 (), (), , , ( -), (), , , (), , , (), (), (), , ( ), , (), (ϸ), ( -), (), (), (), , , (), (), -2 (), ( ), (), -1 (), (), ( ), ( ), , (), , ( ), (), (-), (), ( ), (), (), (), , , (), , , ( ), (), (), (), (), (), (), (), (), -1 (), -52 (), -53 (), - (), ( ), (), (), (), (), ( ), (), (), -2 (), -2 (), - (), - (), (), (), ( -), (), -2 , -95 , - , - , (), (), (), (), (), ( ), (), ( ), (), (), - (), (), , , (), (), ( ), (), (), -230 , , (), (ϸ), (), ( ), (), (), ( ), (), -2 (), -3 (), (), ( -), ( -), (), (), (), ( ), ( ), (), (), (), (), (-), (), -2 (), -35533 (), - (), (), , , - (), (), (), , (), (), , (), , (), (), (), (), (), (), (), (), - (), - , (), (), (), (), (), ( ), ( ), (-), (-), ( -), ( -), ( ), (), ( ), , , ( ), - , (), 2 (), ( ), (), (), (), (), (), (), -2 (), (), -2 (), (), , -10 (), ( ), , ( ), (), (), , (), , (), (), (), , (), (), (), (), (), -1 (), -3 (), , (), ( ), (), , , (), (), -1 (), ( -), ( ), -3 , 223 (), (252- ), , (), (), (), (), (), ( ), (), (), (- ), (), (), (), (), ( ), ( ), (), (), (), -215 (), -3 (), -5 (), -6 (), - (), (), (), (), (), (), (), , (), (), , (), (), (), (), (), (-), (), -1 (), -1 (), -1 (), (), ( ), , -1 , (), , , -2 (), (), -2 (), ( ), (), ( -), ( ), ( ), (), (), (), -1 (), - , (), ( ), ( ), (), , , (), (), (), (), (), , (), , ( ), (), -2 (), , (), (), ( ), (), (), (), (), (), (), ( ), (), ( (), ( ), (), (), ( ), (), (), ( ), (), (), (), (), (), (), -2000 (), -95 (), (), (), (), (), (), ( -), (), , (-), (), (), (), (), -2 (), (), ( ), , , (), (), (), (), (), (), (), (), ( ), (), , , (), ( -), ( ), (), ( ), ( ), ( ), ( -), (-), (), (), (), (), (), (), (), (), (), ( ), (), (), ( ), (), (), , (), (), 800- (), (), , (), , (), - , (), (), (), ( ), (), -2 ( ), -3 ( ), (), (), (), -1 (), -2 (), -3 (), -4 (), (), -2 (), (), ( -), (), (), (), (), (), , ( ), , (), (), (), (), (), (), , , , -, (), (), (), , (), (), (), (), (), (), ( ), (), (), , ( ), (), -1 (), -2 (), -3 (), (), (), (), (), , , (), (), (), ( ), , (), (), , (), (), , (), (), (), (), (), (), -1 (), -2 (), (), (), ( ), -1 , -2 , , (), , ( ), (-), (), , , , ( -), (), , (), (), , , (), ( ), (), (), -1 (), -2 (), (), (), (), (), ( ), (), (), ( ), ( ), ( ), (), (), -5 (), - , (), (), , , - , (), (), ( ), ( ), (), ( ), (), (), ( ), , , - , - , - , ( ), (), -1 (), -2 (-), ( ), -2 (), , -3 ( ), (), ( ), (), ( ), ( -), ( ), - (), (), (), (), (), , , (), (), (), (), (), (), -1 (), -2 (-), , (), -1 (), (), , , , (), (), (), (), (ϸ), -2 (), - (), (), -2 (), (), , (), (), (), (), (-), (), (), (), -2 (), , ( ), -1 (), -2 (), -3 (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), -3 (), -3 (), ( ), -1 (), -2 (), (), -2 (), -3 (), -3 (), (), ( ), -1 (), (), , (), ( ), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), -2 (), , (), ( ), (), ( ), ( ), (), ( ), ( ), (), (), , (), (), (), (), (), ( ), (), , (), (), (), ( ), (), (), ( ), 1- ( -), 3- ( -), , (), (), (), (), (), - , ( ), (), (), (), (), (), (), -1 (), ( -), ( 2- ), (), , (), -1 (), ( ), -3 (), ( ), (), (), (), -1 ( ), -1 (), -2 ( ), -2 (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), (), ( ), (), (), - (), ( ), ( ), (), -2 (), - (), ( ), (), , ( 2- ), (), (), (), (), , ( ), , (-), (), ( -), , , (), (), -2 (), (), , (), (), (), (), (), (), (), -2, (), (), (), (), (), (), (), (), (), -1 (), -2 (), -3 (), (), (), (), (), (), (), ( ), (), -94 (), (), (), , , , (-), -, -, (), (), ( ), ( ), ( -), ( ), (), (), (), ( ), (), ( -), , , , , , ( ), - (), , (), (), - (), (), , (), , (), (), , (), (), ( ), (), (), (), (), (), (), (), (), (-), , (), (), (-), -3 (), , , (), (), (), (), -1 (), -2 (), (), (), -4 (), (), (), (), ( ), ( ), (), (), -2 (), , (), (), (), (), (), (), (), ( ), , (), (), (), , (), (), (), -2 (), , ( ), (), (), , (), (), (), ( -), (), (-), , -1 , (), ( ), (), (), (), ( -), (), , (-), (), ϸ ( ), ( ), (), (), (), (), , , ( ), -1 (), (), (), -15 (), (), (), -2 (), (), -1 (), (), - (), (), 7 (), , (), (), (), (), ( ), (), (), , , (), , (), (), (-), , ( ), (), , (), , , , (), (), (), -1 (), -2 (), (), (), (), (), (), (), -89 (), (), (), , , , -2 , (), (), ( ), (), (), (), ( ), (), (), (), (), (), (), (), -2 (), , (), (), (), ( ), , , .

nuvi 3490 Russia .avi, .mp4 H.264(Base Line), AAC ( 48000 , 16 ), 720*480. ( ), , , ( ), 1 , 1 ( ), , , , , ), , , , , (), ( ), ( ), ( ), , ( ), , , ( ), -2 , ( ), , , , ( ), , , ( ), ( ), , , , , , , , ( ), , ( ), ( ), , ( ), , , , , , , , (), , ( ), ( ), , ( ), , (), (), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), , , ( ), , , , ( ), ( ), (, , , ( ), ( ), ( ), , ( ), (), ( ), ( ), , ( ), ( ), (), ( ), , - ( ), .

a a 2012 18 6700 nokia a aaa 2- -- a aa a new a a 90- a aa aa a .

aaa a a a 2012 a a 3 a aa aa a aaa a aa a a a a mt4 2002 .

a a windows 2012 server 1 a 68 a-a a - ' upload a 2012 starplast - a a chevrolet lacetti 4540 a a aa - a a a -811 7 aaa - / . a aa aa a aa a - - led - 19 a a 14-17a 1941-1945 73864, .

a a a , 2009 - sms 21 a a a a klippan - aa allover30 .

1990-2011 , 1 aaa 131 - a 2010 a aaa aaa a aaa aaa a a a a a lge a / .